Deklaracja Polityki Ochrony Środowiska

   

Jako producent energooszczędnych opraw oświetleniowych ECOLIGHT rozumie potrzebę ochrony środowiska, w którym żyjemy. ECOLIGHT wdrożył system ochrony środowiska zgodny ze wszystkimi przepisami dotyczącymi tego zagadnienia. Z drugiej strony zaś produkty ECOLIGHT pomagają dbać o środowisko naturalne pozwalając oszczędzać naszym klientom tysiące kilowatów, pozwalając na redukcję emitowanego do atmosfery dwutlenku węgla.

ECOLIGHT opiera się na poniższych zasadach dotyczących ochrony środowiska:

- bezwzględnie stosuje się do wszelkich przepisów prawnych dotyczących tego zagadnienia;

- ciągłe polepszanie swej wydajności;

- ograniczanie emitowanych zanieczyszczeń, stosowanie najskuteczniejszych dostępnych technologii;

- dostarczanie produktów pomagających ograniczyć zanieczyszczenia środowiska naturalnego;

- dostęp naszych klientów do informacji potwierdzających wpływ naszych produktów na środowisko naturalne.

- zapewnienie wszystkim pracownikom odpowiednich szkoleń oraz uzgadnianie z nimi strategii firmy;

- tworzenie i wdrażanie wszystkich potrzebnych środków komunikacji pozwalających na podążanie obraną ścieżką.

Bureau Veritas logo

ELEKTROS TAUPYMO SPRENDIMAI, UAB (ECOLIGHT) posiada certyfikaty ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001. Certyfikaty nr LT1813Q / LT1814E / LT1815S.