Deklaracja Polityki Jakości

   

Ecolight jako profesjonalny producent oświetlenia, wykonawca, tester oraz wykonawca przeglądów sieci elektrycznych jest zobowiązany do pracy zgodnie z wymaganiami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.

Ecolight dąży do tego, by interesy firmy w pełni pokrywały się z wymaganiami klientów. Definiujemy jakość jako zgodność z potrzebami oraz wymaganiami naszych klientów.

W celu osiągnięcia stawianych sobie wymagań cały zespół Ecolight dąży do optymalizacji współpracy między sobą. Działająć jako drużyna zawsze zapewniamy naszym Klientom to, czego potrzebują. W celu zacieśnienia pracy w grupie wspólnie ze wszystkimi pracownikami ustaliliśmy i zapisaliśmy politykę naszej firmy, która znajduje się poniżej.

Jako Ecolight jesteśmy zobowiązani do osiągnięcia najwyższego stopnia zadowolenia z naszych produktów.

   

Osiągniemy to dzięki:

- Poznaniu naszych klientów oraz ich potrzeb.

- Ciągłemu udoskonalaniu naszej pracy.

- Pamięci o tym, że jesteśmy w tym miejscu dzięki i dla naszych klientów.

- Odpowiedzialności i szacunkowi dla naszej pracy i dla nas samych.

- Ucząc się od siebie nawzajem.

  

CELE

Naszym celem jest wytwarzanie oraz dostarczanie najwyższej jakości produktów na czas oraz po najniższej cenie. Osiągnięcie powyższego celu prowadzi do zadowolenia naszych klientów, zacieśnienia współpracy oraz udoskonalenia wydajności. Naszym celem zawsze będzie dążenie do doskonałości. Aby tego dokonać skupiamy się na jakości naszych usług z pełnym poświęceniem i zaangażowaniem oraz pracą całego zespołu.

   

   

Pracownicy ECOLIGHT 

 

ISO 50001   Bureau Veritas logo

ELEKTROS TAUPYMO SPRENDIMAI, UAB (ECOLIGHT) posiada certyfikaty ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 oraz ISO 50001. Certyfikaty nr LT2596Q / LT2597E / LT2598S / SRS21/138.