Deklaracja Polityki Ochrony Środowiska

   

Jako producent energooszczędnych opraw oświetleniowych ECOLIGHT rozumie potrzebę ochrony środowiska, w którym żyjemy. ECOLIGHT wdrożył system ochrony środowiska zgodny ze wszystkimi przepisami dotyczącymi tego zagadnienia. Z drugiej strony zaś produkty ECOLIGHT pomagają dbać o środowisko naturalne pozwalając oszczędzać naszym klientom tysiące kilowatów, pozwalając na redukcję emitowanego do atmosfery dwutlenku węgla.

 

ECOLIGHT opiera się na poniższych zasadach dotyczących ochrony środowiska:

- bezwzględnie stosuje się do wszelkich przepisów prawnych dotyczących tego zagadnienia;
- ciągłe polepszanie swej wydajności;
- ograniczanie emitowanych zanieczyszczeń, stosowanie najskuteczniejszych dostępnych technologii;
- dostarczanie produktów pomagających ograniczyć zanieczyszczenia środowiska naturalnego;
- dostęp naszych klientów do informacji potwierdzających wpływ naszych produktów na środowisko naturalne.
- zapewnienie wszystkim pracownikom odpowiednich szkoleń oraz uzgadnianie z nimi strategii firmy;
- tworzenie i wdrażanie wszystkich potrzebnych środków komunikacji pozwalających na podążanie obraną ścieżką.

ISO 50001   Bureau Veritas logo

ELEKTROS TAUPYMO SPRENDIMAI, UAB (ECOLIGHT) posiada certyfikaty ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 oraz ISO 50001. Certyfikaty nr LT2596Q / LT2597E / LT2598S / SRS21/138.