Deklaracja Polityki Ochrony Środowiska

   

Jako producent energooszczędnych opraw oświetleniowych ECOLIGHT rozumie potrzebę ochrony środowiska, w którym żyjemy. ECOLIGHT wdrożył system ochrony środowiska zgodny ze wszystkimi przepisami dotyczącymi tego zagadnienia. Z drugiej strony zaś produkty ECOLIGHT pomagają dbać o środowisko naturalne pozwalając oszczędzać naszym klientom tysiące kilowatów, pozwalając na redukcję emitowanego do atmosfery dwutlenku węgla.

 

ECOLIGHT opiera się na poniższych zasadach dotyczących ochrony środowiska:

- bezwzględnie stosuje się do wszelkich przepisów prawnych dotyczących tego zagadnienia;
- ciągłe polepszanie swej wydajności;
- ograniczanie emitowanych zanieczyszczeń, stosowanie najskuteczniejszych dostępnych technologii;
- dostarczanie produktów pomagających ograniczyć zanieczyszczenia środowiska naturalnego;
- dostęp naszych klientów do informacji potwierdzających wpływ naszych produktów na środowisko naturalne.
- zapewnienie wszystkim pracownikom odpowiednich szkoleń oraz uzgadnianie z nimi strategii firmy;
- tworzenie i wdrażanie wszystkich potrzebnych środków komunikacji pozwalających na podążanie obraną ścieżką.

Bureau Veritas logo

ELEKTROS TAUPYMO SPRENDIMAI, UAB (ECOLIGHT) posiada certyfikaty ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001. Certyfikaty nr LT2596Q / LT2597E / LT2598S.