Producent oświetlenia przemysłowego i ulicznego. pl-logo-14907811858.jpg

UAB „ELEKTROS TAUPYMO SPRENDIMAI“ Certyfikacja Produktu

UAB „ELEKTROS TAUPYMO SPRENDIMAI“ Certyfikacja Produktu

UAB Elektros taupymo sprendimai to producent energooszczędnego sprzętu oświetleniowego, który nie tylko opracowuje i produkuje energooszczędne oprawy LED ukierunkowane na segment przemysłowy, ale z powodzeniem rozwija projekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w systemach oświetleniowych. UAB Elektros taupymo sprendimai eksportuje dużą część swoich produktów, a największy potencjał wzrostu widoczny jest na rynkach eksportowych, dlatego menedżerowie spółki poszukują rozwiązań zwiększających świadomość firmy na rynkach zagranicznych i zwiększających sprzedaż jej produktów.

W tym celu pod koniec 2019 roku spółka wystąpiła o wsparcie z funduszy strukturalnych UE w ramach działania „Expo Certificate LT” nr. 03.2.1-LVPA-K-802 i złożyła wniosek o dofinansowanie projektu. 2020 27 marca UAB Elektros taupymo sprendimai podpisały z Litewską Agencją Wspierania Biznesu umowę na realizację projektu certyfikacji wyrobów UAB Elektros taupymo sprendimai (nr 03.2.1-LVPA-K-802-03-0011), który zapewnia spółce 41 813,97 EUR dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy i sprzedaży na rynkach zagranicznych poprzez certyfikację produktów.

W trakcie realizacji projektu planowane jest wzmocnienie pozycji na rynkach eksportowych poprzez inwestycje w certyfikację wyrobów firmy. Planowana jest certyfikacja szeregu różnych modeli produkowanych przez firmę opraw LED, z których znaczna część została wprowadzona na rynek w bieżącym roku. Certyfikacja produktu pozwoli na zaoferowanie go sektorom o wysokiej rentowności (oprawy do stref zagrożonych wybuchem) i krajach o dużej sile nabywczej (Arabia Saudyjska, ZEA, Izrael), a także zwiększy eksport na najważniejsze rynki zagraniczne firmy, takie jak Polska i Niemcy. .

W trakcie realizacji projektu pozyskanie certyfikatów wzmocni konkurencyjność produktów firmy na rynkach zagranicznych, co da szansę na pomyślny dalszy rozwój firmy na już zajętych rynkach eksportowych oraz penetrację nowych rynków zagranicznych. Dzięki temu projektowi rosnący eksport produktów firmy przyczyni się do rozwoju firmy i stworzy warunki do ciągłego doskonalenia wydajności nie tylko w trakcie trwania projektu, ale także po jego realizacji.

Szacowany czas trwania projektu to 24 miesiące.

  

ES parama

Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Leave a Reply

All fields are required

Name:
E-mail: (Not Published)
Comment:
Type Code

Kategorie

Popularne Artykuły

Ostatnie Artykuły

Blog Search

Archiwum Bloga